امکانات جدید: اتصال دامنه

از امروز شما می توانید آپلودسنتر شخصی یا گروهی خود را به دامین دلخواه خود متصل نمایید.

 مراحل اتصال دامنه در عصر آپلود:

  • DNS های ns1.techera.biz و ns2.techera.biz را در پنل مدیریت دامنه خود ست نمایید:
dns
پنل تغییر DNS انواع مختلفی دارد، در صورتی که دانشی نسبت به این موضوع ندارید از شرکتی که دامین را از آن خریداری کرده اید تقاضا کنید تا DNS های دامینتان را تغییر دهند
  • در مدیریت آپلودسنتر خود و در بخش تنظیمات راه اندازی، دامنه مورد نظر را ذر قسمت اتصال دامنه وارد نمایید:

custom domain

 

تمام شد، اکنون آپلودسنتر شما از آدرس دامنه مورد نظرتان در دسترس است.